• Zašto proizvod dimi?

    Mogući razlozi:

  • Što znači ispravno spojen proizvod?

    Proizvod spojen u dimnjak prema tehničkoj uputi proizvođača.

  • Što znači neispravan dimnjak?

    • dimnjak od nekvalitetnih materijala (salonit ili limene cijevi),
    • nedovoljno visok dimnjak,
    • dimnjak neodgovarajućeg promjera,
    • dimnjak u nepovoljnom položaju - zaklonjen visokim zgradama, drvećem ili drugim preprekama koje ometaju cirkulaciju zraka oko vrha dimnjaka,
    • dimnjak izveden ispod sljemena krova,
    • nekvalitetno ožbukan dimnjak - kroz spojne fuge dobiva zrak koji mu presijeca tokove dimnih plinova,
    • dimnjak sa neugrađenim ili nekvalitetno ugrađenim vratima za čišćenje,
    • neredovito čišćen dimnjak - nakupljena čađa i smola smanjuju presjek i otežavaju protok dimnih plinova.

  • Što znače nepovoljni vremenski uvjeti?

    Nepovoljni vremenski uvjeti odnose se na nepovoljno vrijeme za potpalu vatre. To je kada su vanjske temperature relativno visoke, posebno u popodnevnim satima. Tada treba prije potpale zagrijati dimnjak na temperaturu veću nego što je vanjska.

  • Nedovoljan dotok svježeg zraka u prostoriju

    U prostoriju u kojoj je instalirano grijaće tijelo mora biti osiguran dovoljan dotok svježeg zraka za izgaranje, posebno kod potpale vatre. Ako nema dovoljan dotok potrebno je neko vrijeme otvoriti vrata ili prozor.

  • Kako povećati trajnost rosta?

    Glavni uzrok brzog izgaranja rosta je nepravovremeno pražnjenje pepela iz pepeljare. Kada pepeo dosegne razinu rosta, isti nema hlađenje i progorjeva. Češće pražnjenje pepeljare osigurat će dulju trajnost rosta.

  • Zašto stradavaju neki dijelovi ložišta?

    Dugotrajnim zahtjevom od grijaćeg tijela za predavanjem daleko veće temperature od one propisane od proizvođača, odnosno, prekomjernim loženjem kako bi se zagrijao daleko veći prostor nego je to realno moguće sa tim grijaćim tijelom.

  • Kako održavati emajliranu ploču štednjaka?

    Kod prvog jutarnjeg loženja, dok je ploča mlaka, oprati je kuhinjskom spužvom i običnim deterdžentom za posuđe. Nakon toga obrisati je krpom.

  • Kako održavati staklo?

    Ako se loži preporučenim kvalitetnim gorivima te, ako je dimnjak dobar, tada je i sagorijevanje dobro te se staklo neće začađiti. Ako je intervencija ipak potrebna onda je napraviti sa običnim sredstvima za čišćenje stakla.

  • Kako održavati površine peći i kamina koje nisu emajlirane?

    Vatrootpornom Thermodur bojom, koja se može kupiti u svim ovlaštenim servisima, u pakovanju od 0,75 kg ili u spreju od 400 ml.

  • Gdje se mogu kupiti rezervni dijelovi?

    Kod proizvođača kao i svih ovlaštenih servisa.

  • Koliko dugo proizvođač osigurava rezervne dijelove?

    Sve vrijeme dok traje životni vijek proizvoda tj. najmanje sedam godina od zadnjeg prodanog proizvoda te vrste.